Vol.273气质真空居家美女床单遮体[21P]_琪琪_爱蜜社

Vol.273气质真空居家美女床单遮体[21P]_琪琪_爱蜜社

盖吐症补胃而可愈,而泻症宜兼补脾。能于补中用表散之法,何愁小儿之不尽登于寿考也。

倘见食则恶者,断无生意。阴阳二证,舌苔皆黑。

势必子身怯弱,虽转头而往往无力,故破胞而出,此手足之所以先见。胎既堕而血犹未尽,故余痛无已也。

倘惑于浮议,并殆矣。补血而不补火,则血且凝滞,不能随气而速生也。

况方中紫苏、柴胡、白芍、牛膝之类无非平肝疏肺之品,佐人参、芎、归实有补利之益也,何必开交骨之多事哉。江南人常生此症,因地气之湿热,又加酒热之毒,所以结于肛门边不能遽化。

治之法必须散三经之郁,大补其肾,补肾之中,仍补其三经之气,则精溢而经自通也。 此方之妙,全不去解毒,止用黄以补气,气旺而邪自难留,得生甘草之化毒,得土茯苓之引毒,毒去而正自无亏,气生而血又能养,此治法之巧,而无如世人之人有龟头忽生疳疮,服败毒之药,毒尽从大小便出。

Leave a Reply